Shakedown Tielt

 

De test-day gaat door op donderddag 9 april 2020 van 19.00 tot 22.00.

Start aan de Willekomstraat (KP De Ratte) Tielt.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro.

Veiligheidsprocedure 'Shakedown'

Deelname aan de shakedown is enkel toegelaten voor de ingeschreven piloten en co-piloten.
Voor anderen bestaat er een mogelijkheid tot het aanschaffen van een ‘VIP-Passenger’-licentie (€60) - beperkt aantal deelnemers !!.

Deze licentie dient persoonlijk afgehaald te worden aan de inschrijftafel.

Aan de inschrijftafel zijn polsbandjes beschikbaar, die persoonlijk door iemand van de organisatie om de pols zullen worden gedaan.

Zowel piloot als copiloot of ‘vip-passenger’ moeten aan de start dit polsbandje aanhebben en vertonen aan de officials.

Er zal controle gebeuren van de polsbandjes elke keer dat een wagen zich aanbiedt aan de start.

Geen uitzondering : geen polsbandje = niet starten!

(de organisatie is niet verantwoordelijk voor eender welk misbruik

 

Procédure de sécurité 'Shakedown'

La participation au shakedown est autorisée uniquement aux pilotes et copilotes inscrits.
Pour d'autres, il est possible d'acheter une licence « passagers VIP »     (€ 60). Cette licence doit être prise ‘ en personne ’ à la table d'inscription.

Des bracelets sont disponibles à la table d'inscription et seront mises autour du poignet par quelqu'un de l'organisation.

Le pilote et le co-pilote ou ‘passager VIP’ doivent montrer ce bracelet aux fonctionnaires au départ.

La contrôle des bracelets se produira chaque fois qu'une voiture se présente au départ.

Aucune exception: pas de bracelet = interdit de prendre le départ!

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’ abus quelconques.

VIP-Passenger FR